تهران، شهرک اکباتان، فاز دو، بلوک 10، ورودی 2، شاخه 4، شرکت توسعه خرد ویرا
info@tosehkherad.ir
021-44641925

ارکان جهت ساز

چشم انداز 

پیشرو در ایجاد تغییرات مثبت و ماندگار برای مشتریان

 

ماموریت

کمک به بهبود متمایز و پایدار در عملکرد مشتریان

ارزش ها

•بهبود عملکرد مشتری

•رعایت بالاترین استاندارد های تخصصی

•ایجاد محیط پویا در راستای تعالی فردی و سازمانی