دفترهای این مجموعه روایت هایی است برای معرفی این ستارگان درخشان توسعه کسب و کار ایران؛

در این کتاب داستان زندگی اصغر قندچی، پدر صنعت کامیونسازی ایران؛ علی اکبر رفوگران، تولیدکننده خودکار و عطر بیک در ایران؛ رضا نیازمند، مدیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛ و امیرمنصور عطایی، مدیرعامل شرکت زلال ایران را در قالب روایتی زیبا می خوانیم.

لینک دانلود  کتاب " هزار راه نرفته "