توسعه تمامی کسب‌وکار تنها با شناسایی و ارزیابی فرصت‌های موجود در بازار و واکنش متناسب و به ‌موقع در قبال آن‌ها میسر می‌گردد. اگرچه در این مسیر نباید توان و قابلیت‌های سازمان و نیز قدرت و اندازه رقبا فراموش گردد.

مطالعه بازار یک کسب‌وکار و یا يک طرح اقتصادی نیازمند شناخت دقیق سازوکار بازار و هدف‌گذاری متناسب با آن مي‌باشد.

تکمیل‌کننده این شناخت مطالعات بازاریابی است. تعریف برنامه فروش و پیش‌بينی منافع و مخارج طرح ازجمله کارهایی است که در این حوزه باید انجام شود. حجم تولید، میزان صادرات و واردات، تقاضای داخلی محصول و پیش‌بینی تقاضا برای سال‌های آتی ازجمله مهم‌ترین عوامل دخیل در این مطالعات هستند

کارشناسان شرکت توسعه خرد ویرا مجموعه اقدامات زیر را به‌‌عنوان بخشی از فعالیت‌های مشاوره کسب‌وکار (حوزه مطالعه بازار) ارائه می‌نماید.

  •  تدوین استراتژی بازار
  • مطالعات بازاریابی
  • بررسی و تحلیل بازار
  • بررسی‌های اقتصادی (داخلی، منطقه‌ای، بین‌المللی)

 جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید فرم درخواست مشاوره را تکمیل نمایید.