به مناسبت اولین سالروز تشکیل شرکت توسعه خرد ویرا جشن کوچکی در روز جمعه 24/5/99 در محل شرکت برگزار گردید.


همچنین در این گردهمائی ضمن تقدیر و تشکر از اعضای سابق هیئت مدیره ؛ اعضای جدید هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت معرفی و آغاز به کار نمودند.         

 در این گردهمائی سهامداران، کارکنان و متخصصان شرکت با رعایت الزامات بهداشتی حضور یافتند.