تهران، شهرک اکباتان، فاز دو، بلوک 10، ورودی 2، شاخه 4، شرکت توسعه خرد ویرا
info@tosehkherad.ir
021-44641925

فرم مشخصات مدرس


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

به دلیل سهولت در برقراری ارتباط؛ لطفا شماره تلفن همراه متصل به شبکه های اجتماعی خود را وارد نمائید.

کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.

سوابق تحصیلی
آخرین مدرک تحصیلی را انتخاب کنید.
رشته و گرایش را بنویسید. رشته و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

پودمان آموزشی 1
عنوان پودمان را انتخاب کنید.
روز و تاریخ پیشنهادی را بنویسید. روز و تاریخ پیشنهادی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
حق التدریس پیشنهادی را بنویسید. حق التدریس پیشنهادی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. حق التدریس پیشنهادی را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000

لطفا مبلغ پیشنهادی را بر اساس یک ساعت درج نمائید.

فایل ارائه را انتخاب کنید.
پودمان آموزشی 2
عنوان پودمان را انتخاب کنید.
روز و تاریخ پیشنهادی را بنویسید. روز و تاریخ پیشنهادی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
حق التدریس پیشنهادی را بنویسید. حق التدریس پیشنهادی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. حق التدریس پیشنهادی را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000

لطفا مبلغ پیشنهادی را بر اساس یک ساعت درج نمائید.

فایل ارائه را انتخاب کنید.
پودمان آموزشی 3
عنوان پودمان را انتخاب کنید.
روز و تاریخ پیشنهادی را بنویسید. روز و تاریخ پیشنهادی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
حق التدریس پیشنهادی را بنویسید. حق التدریس پیشنهادی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. حق التدریس پیشنهادی را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000

لطفا مبلغ پیشنهادی را بر اساس یک ساعت درج نمائید.

فایل ارائه را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...