دعوت به همکاری " مدرس"


     شرکت توسعه خِرَد ویرا  به منظور تکمیل مدرسین خود در دپارتمان مدیریت رشد سرمایه های انسانی " مَرسا "  از کلیه متخصصین حوزه سرمایه های انسانی که توانایی تدریس در پودمان های زیر را دارند؛ دعوت به همکاری می نماید.

 1. مدیریت راهبردی سرمایه های انسانی
 2. فرهنگ، نگرش و ارزش ها
 3. طراحی ساختار سازمانی و مشاغل
 4. برنامه ریزی سرمایه های انسانی
 5. بکارگیری سرمایه های انسانی
 6. حقوق، دستمزد و نظام جبران خدمات
 7. روابط کار و ارتباطات داخلی
 8. سلامت و بهداشت شغلی
 9. ترک خدمت و رهایی 
 10. آموزش و یادگیری
 11. توسعه مسیر شغلی
 12. مربی گری
 13. استعداد یابی و جانشین پروری
 14. مدیریت دانش
 15. مدیریت ریسک های سرمایه های انسانی
 16. تعهد سازمانی
 17. رضایت شغلی
 18. مدیریت عملکرد
 19. بهره وری سرمایه های انسانی
 20. سنجه های سرمایه های انسانی • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن همراه را بنویسید. شماره تلفن همراه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

ترجیحا متصل به شبکه اجتماعی

میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

اولویت اول تدریس را انتخاب کنید.
اولویت دوم تدریس را انتخاب کنید.
اولویت سوم تدریس را انتخاب کنید.
رزومه را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...