کوچینگ و مشاوره

کوچینگ/ مشاوره/ منتورینگ کارآفرینی و کسب و کار " توسعه خرد ویرا " ‌

مجموعه فعالیتی است که بر اساس ایجاد منافع دو طرفه بنا شده؛ از این رو سعی می کنیم نیاز شما را به دقت بشناسیم و سپس در جهت برآوردن آن تلاش کنم.

بعضی مواقع سازمان ها به دلیل محدودیت های زیاد، به ابزاری نیاز دارند که با صرف انرژی کم، راهنمایی اجمالی از آن دریافت کنید. ما در شرکت " توسعه خرد ویرا " برای شما در این حالت؛ راهکار (خدمت) کوچینگ/ مشاوره/منتورینگ را پیشنهاد می دهیم.

 فعالیت های می تواند  به صورت حضوری و غیر حضوری (تلفن، واتسآپ، اسکایپ و ایمو)  ارائه گردد.

مدت زمان هر جلسه مشاوره ۶۰ دقیقه می‌باشد. در این مدت ‌زمان تلاش می‌کنیم که بتوانیم مطالب ضروری بدون هیچ کم و کاستی  را به شما ارائه نمائیم.

مراحل کار :

1- تماس با شرکت و ارائه اطلاعات مورد نیاز (از طریق این لینک و یا تماس با تلفن 09369990447 و44650483-021)

2- بــررسی اطلاعــات دریافتــی و درخواســت ارســالــی شما

3- تعییــن وقــت مشــاوره و برگــزاری جلســه حضــوری یا غیر حضوری


شایان ذکر است جلسه  مشاوره بعد از واریز هزینه  (مبلغ دقیق پس از بررسی اطلاعات دریافت شده، ارائه خواهد شد) برگزار می‌گردد.

مبلغ پایه مشاوره به مدت یک ساعت: 15۰ هزار تومان می باشد.


باید توجه داشته باشید که پر کردن این فرم به منزله پذیرفته شدن جلسه مشاوره نیست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید با تلفن 09369990447 و44650483-021 تماس تا کارشناسان ما راهنمائی های لازم را ارائه نمایند.