تهران، شهرک اکباتان، فاز دو، بلوک 10، ورودی 2، شاخه 4، شرکت توسعه خرد ویرا
info@tosehkherad.ir
021-44641925

استقرار و نگهداشت سیستم های مدیریتی

استقرار و نگهداشت هر سیستم مدیریتی نیازمند ایجاد فرهنگ سازمانی به همراهی تیم مدیریتی و اعتقاد به بهره گیری از الگوهای استاندارد است؛ شرکتها و سازمانها صرفنظر از نوع و اندازه و میزان سود آوری علاقمندی زیادی برای ثبت سیستم های مدیریتی دارند، زیرا باید نیازهای بازار، رضایت مشتری یا نیازمندیهای قانونی و تجاری را پوشش دهند. اجرای سیستماتیک و موفق این استانداردها با هدف ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه موجب می شود سازمانها از قابلیت رقابتی بالا برخوردار گردند و به سود آوری برسند.

علل اساسی علاقمندی سازمانها برای دریافت گواهینامه های استاندارد بین المللی ISO عبارتست از:

۱-بهبود فرآیند های سازمانی
۲-تولید محصول با کیفیت بهتر
۳-کمک به بازاریابی و فروش بیشتر محصول و ایجاد تقاضا
۴-حصول اطمینان ازبرآورده سازی نیازها و انتظارات مشتریان
۵-الزامات قانونی ملی یا بین االمللی در مورد سازمان یا محصولات
۶-ایجاد یک مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا


مشاوران ما بعنوان تسهیل گر در طی مدت استقرار یا نگهداشت سیستم های مدیریتی، سازمان را راهنمایی نموده و مستندات مورد نیاز سازمان را متناسب با سازمان تدوین می نماید.


جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید با تلفن 09369990447 و 44641925 -021 تماس تا کارشناسان ما راهنمائی های لازم را ارائه نمایند.