تهران، شهرک اکباتان، فاز دو، بلوک 10، ورودی 2، شاخه 4، شرکت توسعه خرد ویرا
info@tosehkherad.ir
021-44641925

بایگانی نوشته‌ها


چالشها و مزایای بهره گیری از مدیریت استراتژیک در صنعت هوایی کشور

چالشها و مزایای بهره گیری از مدیریت استراتژیک در صنعت هوایی کشور

پیش بینی تحلیلگران اقتصادی در حوزه هوانوردی نشانگر آنست که اقتصاد جهانی در طی بیست سال آینده با افزایش سه درصدی روبروی خواهد شد. خطوط هوایی جهان رو به رشد تخمین زده شده و تمایل و نیاز مسافران به جابجایی با انواع مختلف هواپیماها ضمن افزایش،کامالً با رشد اقتصادی آنان مرتبط خواهد بود. گسترش روز افزون توسعه صنعت حمل و نقل هوایی در دهه اخیر در جهان، به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه و رشد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده و از جایگاه ویژه ای در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه برخوردار است

بررسی نقش نیروی انسانی با نگاه به چرخه ICIS  در توسعه تکنولوژی  و رشد اقتصادی

بررسی نقش نیروی انسانی با نگاه به چرخه ICIS در توسعه تکنولوژی و رشد اقتصادی

در تحقیقات حوزه سرمایه های انسانی در اعصار مختلف ، هم از نظر دانشمندان علوم انسانی و هم از منظر دانشمندان اقتصادی و فنی ،  نیروی انسانی به عنوان کلیدی ترین عامل رشد و توسعه در زمینه های مختلف به شمار می رود به گو نه ای که در تمامی ابعاد و ارکان جوامع و جهان تاثیر مستقیم داشته ودر تمامی مد ل های توسعه در کنار سایر عوامل از جمله ICT، نوآوری ، تکنولوژی ، جنگ های جهانی ، سیاست ها ی دولت ها ، و..... نقش بسزایی را ایفا می نماید.​​​​

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...