ارائه راهکارهای جامع کسب و کار

نخستین رویداد کافه خرد

/getting-started

نخستین رویداد  کافه خرد در روز جمعه 24 خرداد 98 با موضوع و محوریت ” مدیریت ارتباط با مشتری” با حضور تعدادی از صاحبظران و کارشناسان مدیریت توسط شرکت توسعه خرد ویرا برگزار گردید.