تهران، شهرک اکباتان، فاز دو، بلوک 10، ورودی 2، شاخه 4، شرکت توسعه خرد ویرا
info@tosehkherad.ir
021-44641925

امین الضرب

کتاب " هزار راه نرفته "

/book-2

 کتاب " هزار راه نرفته "  کتابی ست جهت معرفی ستارگان کهکشان راه شیری توسعه از امین الضرب تا امروز