تهران، شهرک اکباتان، فاز دو، بلوک 10، ورودی 2، شاخه 4، شرکت توسعه خرد ویرا
info@tosehkherad.ir
021-44641925

جایزه ملی تداوم و تعالی کسب و کارهای خانوادگی ایران

انعقاد تفاهم نامه همکاری

/continuity01

امضای تفاهم نامه همکاری و حمایت معنوی با موسسه فرهنگی هنری نامه های سرزمین نوروز در خصوص اجرای جایزه ملی تداوم و تعالی کسب و کارهای خانوادگی