تهران، شهرک اکباتان، فاز دو، بلوک 10، ورودی 2، شاخه 4، شرکت توسعه خرد ویرا
info@tosehkherad.ir
021-44641925

جشن اولین سالروز تاسیس شرکت

برگزاری اولین سالروز تشکیل شرکت " توسعه خرد ویرا "

/n1

به مناسبت اولین سالروز تشکیل شرکت توسعه خرد ویرا جشن کوچکی در روز جمعه 24/5/99 در محل شرکت برگزار گردید.