تهران، شهرک اکباتان، فاز دو، بلوک 10، ورودی 2، شاخه 4، شرکت توسعه خرد ویرا
info@tosehkherad.ir
021-44641925

عارضه یابی

عارضه یابی سازمانی- مدل ویزبورد

/post-3

موفقیت یک سازمان، فرایند پیوسته ایست که با برنامه ریزی و هدف گذاری آغاز می شود و در طول مسیر با ارزیابی های مداوم با توجه به اهداف از پیش تعیین شده، نواقص و نارسایی ها مشخص شده و با اصلاحات لازم، حذف موانع و تقویت نقاط قوت انجام می شود.


عارضه یابی

/post-1

نقطه شروع هر تغییر و بهبودی ، درک و شناخت کامل از وضعیت موجود و پیدا کردن مشکلات آن است که با عنوان عارضه خوانده می شود . با انجام فرآیند عارضه یابی  سعی می شود  معضلات و تنگناهائی سازمان که ممکن است بعنوان سدی مانع حرکت سازمان در مسیر رشد باشد؛ شناسائی گردند.