تهران، شهرک اکباتان، فاز دو، بلوک 10، ورودی 2، شاخه 4، شرکت توسعه خرد ویرا
info@tosehkherad.ir
021-44641925

منابع انسانی

سه‌کاری که واحد (دپارتمان) منابع انسانی کسب‌وکار شما باید انجام دهد. (اما احتمالاً انجام نمی‌دهد)

/hrpro

سه‌کاری که واحد (دپارتمان) منابع انسانی کسب‌وکار شما باید انجام دهد. (اما احتمالاً انجام نمی‌دهد)