تهران، شهرک اکباتان، فاز دو، بلوک 10، ورودی 2، شاخه 4، شرکت توسعه خرد ویرا
info@tosehkherad.ir
021-44641925

نیروی انسانی

بررسی نقش نیروی انسانی با نگاه به چرخه ICIS در توسعه تکنولوژی و رشد اقتصادی

/icis

در تحقیقات حوزه سرمایه های انسانی در اعصار مختلف ، هم از نظر دانشمندان علوم انسانی و هم از منظر دانشمندان اقتصادی و فنی ،  نیروی انسانی به عنوان کلیدی ترین عامل رشد و توسعه در زمینه های مختلف به شمار می رود به گو نه ای که در تمامی ابعاد و ارکان جوامع و جهان تاثیر مستقیم داشته ودر تمامی مد ل های توسعه در کنار سایر عوامل از جمله ICT، نوآوری ، تکنولوژی ، جنگ های جهانی ، سیاست ها ی دولت ها ، و..... نقش بسزایی را ایفا می نماید.​​​​